Actiecode

shutterstock_8932600

Elke actiecode of korting code of offertenummer kun je hier gebruiken om uw korting te krijgen!

Wij van Vuurrood Veiligheid / Eerste Hulp Internationaal zijn er van overtuigd dat als het om veiligheid gaat, men niet spreekt over een verplichting maar een veilige levensstijl die je wil integreren.

Kiezen voor hulpverlening bij noodsituaties is kiezen voor de veiligheid voor jezelf en van eventuele omstanders en kennissen of familie. 


*Algemene voorwaarden bij acties

  • Actie geld alleen voor een cursus met E-learning.
  • Fire-red B.V. mag klanten direct en zonder nadere motivering uitsluiten van deelname aan de actie, bijvoorbeeld bij verdenking van fraude.
  • Fire-red B.V. mag de actievoorwaarden wijzigen, aanvullen of de actie op enig moment stopzetten, zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
  • Deelnemers kunnen aan de informatie op de Website van Fire-red B.V. geen rechten ontlenen www.vuurroodbv.nl of eerstehulpinternationaal.nl
  • Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze actie moeten worden voorgelegd aan de
  • bevoegde rechtbank te Den Haag.
  • De inhoud van deze Actievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie; aan schrijffouten en vergissingen van Fire-red B.V. kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Deze actie valt ONDER de algemene voorwaarden van Fire-red B.V.