Begeleiding bij veiligheidsadvies

Veiligheid staat centraal in ons dagelijks leven en in alle sectoren van de samenleving. Of het nu gaat om de bescherming van werknemers op de werkplek, de veiligheid van een gemeenschap of het beheer van risico’s in complexe industrieën, veiligheidsadvies is van onschatbare waarde.

Het Cruciale Belang van Veiligheidsadvies:

  1. Risicobeheer: Veiligheidsadvies helpt organisaties bij het identificeren, evalueren en beheersen van risico’s die van invloed kunnen zijn op hun activiteiten. Dit kan variëren van gezondheids- en veiligheidskwesties tot milieuproblematiek en beveiligingsuitdagingen.
  2. Wettelijke Naleving: In veel sectoren en regio’s zijn er strenge regels en voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Veiligheidsadvies zorgt ervoor dat organisaties aan deze wettelijke verplichtingen voldoen om juridische problemen te voorkomen.
  3. Verbeterde Werkomstandigheden: Door veiligheid te prioriteren, kunnen organisaties een gezondere en veiligere werkomgeving creëren, wat leidt tot meer tevredenheid en productiviteit bij werknemers.
  4. Bescherming van Mensen en Middelen: Veiligheidsadvies draagt bij aan de bescherming van mensenlevens, eigendommen en het milieu. Het voorkomt ongevallen, schade en negatieve gevolgen voor de samenleving als geheel.

Vuurrood Veiligheid heeft zeer veel ervaring met het ondersteunen van organisaties bij veiligheid op de werkvloer. Wij kunnen uw organisatie in het gehele spectrum ondersteunen. Hieronder ziet u een overzicht hoe wij werken aan het creëren en het behouden van veiligheid op uw werkvloer.

In zijn eenvoudigste vorm stellen wij bij het opstellen van een risico analyse betreft Veilig Werken o.a. de volgende vragen:

-Welke functies zijn er op de werkvloer en in de logistiek?
-Welke expertise en opleiding(en)/toolbox meetings worden gesteld aan de diverse functies?
-Welke expertise en opleidingen/toolbox meetings hebben de medewerkers al gevolgd?
-Welke competenties en PBM’s heeft de medewerker en welke competenties ontbreken?
– Zijn de persoonlijke doelstellingen en ambities van de medewerkers bekend?

Naar aanleiding van de antwoorden op de vragen en de gesprekken die gevoerd zijn werken wij kosteloos een opleidingsplan voor uw organisatie uit.

Werkmethode

Een goed georganiseerde werkplek en omgeving biedt tal van voordelen. Een overzichtelijke werkomgeving is niet alleen veiliger, maar ook efficiënter. 

De Routekaart Veiligheid op de werkvloer is ontworpen om uw organisatie te helpen met het voorkomen van risico’s op uw werkvloer, de juridische context, de evaluatie en kunnen wij het plan van aanpak (rapportages) en Bedrijfsnoodplan op één plek aan te bieden. Eerdere ervaring met het uitvoeren van een RI&E is niet vereist.

De Routekaart veiligheid op de werkvloer leidt u stap-voor-stap door het gehele traject waarmee wij veiligheid realiseren op uw werkvloer.

Wat moet ik doen?
Er zijn vijf stappen die u moet doorlopen zodat Vuurrood Veiligheid u zo goed mogelijk kan begeleiden bij het realiseren van veiligheid op uw werkvloer.

Voorbereiding: Vuurrood Veiligheid start altijd met het verzamelen van documentatie over uw bedrijf, plannen die in het verleden zijn opgesteld en eventueel uw huidige bedrijfsnoodplan (indien u daar al over beschikt).

Inventarisatie: U gaat zelfstandig of met behulp van een Veiligheidskundige van Vuurrood Veiligheid aan de slag met onze vragenlijsten in ons Digitaal Platform voor Veiligheid.

Evaluatie: Het resultaat is een opsomming van de knelpunten in uw bedrijf. Bij elk knelpunt bekijkt u hoe groot de risico’s zijn. 

Plan van aanpak: U geeft aan hoe u de knelpunten oplost, wie daarvoor verantwoordelijk is en binnen welke termijn. Dit is uw Plan van aanpak.

Bedrijfsnoodplan: Op basis van de opgestelde RI&E en het PvA wordt het Bedrijfsnoodplan voor uw organisatie opgesteld. 

Duur van het traject
Gedurende in ieder geval 3 jaar zullen wij uw organisatie begeleiden en volledig ondersteunen. Jaarlijks evalueren wij graag of de opgestelde documenten nog actueel zijn. Na in ieder geval 3 jaar zullen uw RI&E, PvA en Bedrijfsnoodplan moeten worden herzien en hopen wij uiteraard dat u zo positief bent over de Routekaart, dat Vuurrood Veiligheid dit weer voor u mag realiseren.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie, vraag gerust een vrijblijvend offerte aan.

Prijsvorming

Onze “projecten” werkzaamheden worden op basis van uurtarief ingevuld aan de hand van een maatwerk aangeboden offerte met een project plan. De duur van het project is onder andere afhankelijk van uw ondersteuning, bijvoorbeeld in onze digitale omgeving. De offerte wordt u aangeboden ter attentie van een GRATIS Veiligheidsscan.

Het hierboven benoemde project plan betreft alleen het tekstuele- & inventarisatie- deel. Indien u ook de technische plattegronden van uw pand door ons wenst te laten vervaardigen is de meerprijs sterk afhankelijk van de aanwezige bewerkbare digitale tekeningen in AutoCad (.dwg file). Wij kunnen u hier vrijblijvend over adviseren en u een vrijblijvend voorstel toezenden.

Om u bij deze project begeleiding ook te kunnen voorzien van overzichtelijke begeleiding maken we gebruik van het “Digitaal Platform voor Veiligheid” op maat gebouwd voor en vanuit uw bedrijf. Het prijsoverzicht voor het aantal gebruikers in het “Digitaal Platform voor Veiligheid” die wij hanteren vindt u hieronder in de tabel. Hierbij is de onderstaande staffel korting gebaseerd op het aantal gebruikers. Kijk tevens op deze pagina “Digitaal Platform voor Veiligheid” voor informatie over maatwerk lesmateriaal voor uw cursisten.

STAFFEL KORTING aantal gebruikers (per jaar): 

Aantal gebruikers 
Digitaal Platform voor Veiligheid
Prijs per stuk €
25Inbegrepen bij eerste intake gesprek
(t.w.v. € 27,50 p/s)
50€ 12,50 p/s
100€ 11,00 p/s
250€ 10,00 p/s
500€ 8,00 p/s
Hoe meer inlog(s) worden onderhouden per evaluatie bezoek van de veiligheidskundige of PER aanvraag (per mail), des te lager de prijs per termijn. “Aantal inlog aanvragen”

Om u bij deze projectbegeleiding ook te kunnen voorzien van een UREN overzicht voor ONZE Veiligheidskundige uren bezetting, hierbij een uren overzicht tabel. Per evaluatiegesprek word het aantal in te schatten uren doorgegeven met de status van UW arbo-verplichte en kwaliteitsbewuste documenten en implementatie:

Onze slogan:
“ONZE KWALITEIT IS UW VEILIGHEID”

Uren zijn exclusief het aantal gebruikers in het “Digitaal Platform voor Veiligheid

Wij zijn uw adviseur op het gebied van veiligheid, wij verzorgen veiligheids -opleidingen – trainingen – workshops – toolboxmeetings – masterclasses. Maar we leveren dus ook preventie materialen met de nodige monteurs diensten, van inbraak werend hang en sluitwerk tot hoe op uw werkvloer de productiviteit en veiligheid is gewaarborgd. 

De volgende diensten: (klik op het woord voor de toelichting)

Veiligheidsscan
Risico-Inventarisatie & Evaluatie
Plan van Aanpak (PvA/PvE)
Ontruimingsplan
Bedrijfsnoodplan
Optuigen van uw BHV-organisatie

Een werkplek risico’s inventariseren o.a (Per functie en het gebruik van uw werkvloer):

Logistiek op de werkvloer
Open vuren op de werkvloer
Gevaarlijke stoffen op de werkvloer

Digitaal Platform voor Veiligheid
-Preventie
ISO 9001
ISO 45001
Verhuur HVK of MVK (detachering)
VCA Bedrijfscertificering
Safety Culture Ladder


Opleidingsplan veilig werken

Wij starten met het inventariseren / 0-scan, o.a met het 5 sssss-en systeem/proces. Vervolgens hebben wij inzicht voor onder andere de didactiek en de les-duur voor uw op te leiden personeel.

Veiligheidsscan geeft u inzicht:
-Veiligheidsscan kantoor. Safety check
-Veiligheidsscan magazijn. Safety check
-Veiligheidsscan arbo-ZORG. Safety check
-Veiligheidsscan werkplek en logistiek. Safety check
-Veiligheidsscan werkplek en gevaarlijke stoffen. Safety check
-Veiligheidsscan branche -keurmerken of -certificering. Safety check
-Veiligheidsscan EVENT. Safety check.

Tip: Zie ook de “Veiligheid op de werkvloer” Quiz en/of checklist bij de GRATIS downloads.

Wilt u ook een inventarisatie laten opmaken door Vuurrood Veiligheid? Vraag dan nu een vrijblijvende offerte aan.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie, vraag gerust een vrijblijvend offerte aan.

Heeft u interesse interesse en wilt u onze opleidingen bekijken?

Is veiligheid op uw werkvloer een eis? bekijk onze service.