BHV organisatie

Het aanstellen van een bedrijfshulpverlener (BHV’er) helpt om de veiligheid in het bedrijf te vergroten. Een BHV’er is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen.

Wat doet een BHV’er?

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Het aanstellen van bedrijfshulpverleners (BHV’ers) is een cruciale stap om de veiligheid in een organisatie te waarborgen en te vergroten. Een BHV’er is veel meer dan alleen een werknemer; het is een speciaal getrainde persoon die in gevaarlijke situaties als een levensreddende engel optreedt. Laten we dieper ingaan op wat BHV’ers doen en waarom ze van onschatbare waarde zijn voor elke organisatie.

De Rol van een BHV’er:

  1. Noodhulp bieden: Een BHV’er is opgeleid om snel en effectief te handelen in noodsituaties. Of het nu gaat om brand, een medisch noodgeval, een ongeval of een andere vorm van gevaar, zij zijn de eersten ter plaatse om hulp te bieden.
  2. Evacuatie coördineren: In geval van brand of andere noodsituaties is het van vitaal belang om het gebouw snel en ordelijk te evacueren. BHV’ers zijn getraind om deze evacuatie te coördineren, zodat iedereen veilig naar buiten kan komen.
  3. Eerste hulp verlenen: BHV’ers zijn bevoegd om eerste hulp te verlenen bij verwondingen en medische noodgevallen. Ze kunnen levensreddende handelingen uitvoeren, zoals reanimatie, het aanleggen van verbanden en het verlenen van basale zorg tot professionele hulp arriveert.
  4. Brandbestrijding: BHV’ers zijn bekend met brandbestrijdingsprocedures en weten hoe ze kleine branden veilig kunnen blussen met behulp van brandblussers of andere beschikbare middelen.
  5. Melding en communicatie: Ze spelen een essentiële rol bij het snel en adequaat melden van noodsituaties aan hulpdiensten en collega’s. Goede communicatie kan levens redden.
  6. Preventie en training: BHV’ers dragen bij aan de veiligheidscultuur van de organisatie door te helpen bij het identificeren en minimaliseren van veiligheidsrisico’s. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het regelmatig trainen van personeel in veiligheidsprocedures en -praktijken.

Waarom BHV’ers Cruciaal Zijn:

  • Snelle reactie: In noodsituaties kan elke seconde tellen. BHV’ers zijn ter plaatse om onmiddellijk te reageren en levens te redden voordat professionele hulp arriveert.
  • Veiligheidscultuur: De aanwezigheid van BHV’ers bevordert een cultuur van veiligheid binnen de organisatie, waarin medewerkers zich bewust zijn van veiligheidsprocedures en -verantwoordelijkheden.
  • Wettelijke verplichting: In veel landen en regio’s is het wettelijk verplicht om BHV’ers aan te stellen, afhankelijk van de grootte en aard van de organisatie.
  • Bescherming van medewerkers en gasten: BHV’ers dragen bij aan de bescherming van zowel medewerkers als gasten, wat de reputatie van de organisatie ten goede komt.

In essentie zijn BHV’ers de stille helden die klaarstaan om te handelen wanneer de nood het hoogst is. Ze zijn niet alleen een aanwinst voor de veiligheid van een organisatie, maar ook voor het welzijn van al haar betrokkenen. Het aanstellen en opleiden van BHV’ers is een investering in een veilige en gezonde toekomst voor iedereen binnen de organisatie.

Bedrijfshulpverlening / basishulpverlening en de NEN 8112

shutterstock_80996662


Definitieve versie NEN8112 ‘Bedrijfshulpverlening’ en de RI&E.

Om de werkgever te helpen met de vertaalslag van de Risico Inventarisatie en -evaluatie (RI&E) naar een passende hulpverleningsorganisatie heeft de normcommissie Bedrijfshulpverlening onder leiding van het Nederlands Normalisatie Instituut de norm NEN8112 ‘Bedrijfshulpverlening’ opgesteld. De norm is tot stand gekomen door samenwerking tussen opleiders, adviseurs, overheid en gebruikers.
NEN8112 gaat uit van een Bedrijfshulpverleningsbeleid, dat gedragen wordt door de directie en periodiek wordt beoordeeld. Vanuit de geïnventariseerde risico’s en de maatgevende factoren – die nu niet meer in de wet beschreven zijn – volgt een BHV-plan. Dat plan is de basis voor een BHV-organisatie. Opleiding, herhaling, nascholing en oefeningen zijn erop gericht de BHV-organisatie te versterken om op een noodsituatie voorbereid te zijn en te blijven. De norm geeft ook een indicatie voor de hoeveelheid BHV’ers en noemt certificering als mogelijkheid. Dat kan zowel certificering zijn van personen, BHV-organisaties of een heel bedrijf of instelling.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie, vraag gerust een vrijblijvend offerte aan.

Heeft u interesse interesse en wilt u onze opleidingen bekijken?

Gratis BHV checklist in 4 categorieën!

Is veiligheid op uw werkvloer een eis? bekijk onze service.

eerstehulpinternationaal
Basispreventie
MFFA europe
Eucito
BHV Events
Veiligheidcentrum haaglanden
Veiligheidscentrum haarlemmermeer
proseo
ARVEM
Anna vastgoed
huschka
sbb
albeda
ROC-midden-Nederland
ROC Mondriaan
Zadkine
mboRijnland
haagse hogeschool
Lid van de BVBN
Orange Acces
kiwa erkende opleiding
My Code95
Logo Kinderopvang
De Lunch Boxx
NVB kenniscentrum
TCR
firecontrol
GLR
Haaglanden
Midden Nederland
Rotterdam Rijnmond
Noord-Holland
 
Partner pagina: BVBN
EHBO op School
Partner pagina: GWO
partner basispreventie
EHBO sporters
Partner pagina: ARVEM
Ecabo erkend-leerbedrijf
EHBO senioren
Partner pagina: SBB
Brandwondenstichting
EHBO horeca
Nederlandse Hartstichting
EHBO evenementen
wij_steunen
partner KIWA
code-95-button
NVB kenniscentrum
BHV kalender
 
Vuurrood-diensten-door-heel-Nederland
Brand Kubus