Brandwacht opleiding


Het opleiden tot Rijksgediplomeerd Brandwacht is tegenwoordig niet meer mogelijk zonder stage te lopen bij een brandweerkorps. Met de afname van vrijwilligers, neemt ook het aantal vrijwilligers bij de brandweer af en daarmee ook het aantal Brandwachten.

Maar tegelijkertijd is er een grote behoefte aan brandwachten die toezicht houden op werkzaamheden in de industrie. Daarom is de functie van Industrieel Brandwacht ontstaan.

De werkzaamheden van een Industrieel Brandwacht zijn vooral:
– Preventief toezicht houden bij risicovolle objecten en projecten;
– Verrichten van gasmetingen;
– Repressief optreden bij calamiteiten;
– Uitvoeren van levensreddende handelingen bij calamiteiten;
– Direct handelend optreden in noodsituaties.

Scholing van Industrieel Brandwachten ligt bij professionele partijen in de commerciële sector. NIKTA voorziet middels persoonscertificering in de behoefte aan brandwachten.

Industrieel Brandwachten volgen een opleidingstraject van modules die samenhang hebben met elkaar:
– BHV (P);
– Kleine Blusmiddelen;
– Adembescherming BHV/FR (Let op: medisch attest van geschiktheid);
– Gasmeten Niveau 2;
– Veiligheidswacht besloten ruimte (daarbij optioneel: eerstelijns interventie);
– Optioneel: Watervoerende en Schuimvoerende Armaturen.

Alle certificatieregelingen die in de examenroute ‘Industrieel Brandwacht’ worden geëxamineerd, worden op het ISO 17024 NIKTA-persoonscertificaat ‘Industrieel Brandwacht‘ vermeld.

Examinering van de ‘AED’ binnen de Certificatieregeling BHV is optioneel, maar in de certificatieregeling Industrieel Brandwacht verplicht gesteld. AED dient dus in de module BHV die onderdeel uitmaakt van deze certificatieregeling te worden geëxamineerd.

Nadat tussen de aanvrager en de certificatie-instelling een certificatie-overeenkomst tot stand is gekomen, beoordeelt de certificatie-instelling de aanvrager op het voldoen aan de eisen die zijn gesteld voor het verwerven van het certificaat van vakbekwaamheid. In het geval van deze certificatieregeling gelden de volgende certificatie-eisen:

– De aanvrager dient tenminste 18 jaar oud te zijn op de certificatiedatum;
– De aanvrager dient aantoonbaar minstens in het bezit te zijn van de volgende geldige NIKTA-persoonscertificaten, uitgegeven binnen twee maanden (met uitzondering van Gasmeten Niveau 2 en Veiligheidswacht besloten ruimte):

a) Bedrijfshulpverlener;
b) Kleine Blusmiddelen;
c) Adembescherming voor BHV / FR
d) Gasmeten Niveau 2 (met een geldigheidsdatum die ligt op of na de einddatum van het uit te geven persoonscertificaat ‘Industrieel Brandwacht’ (in verband met geldigheidsduur persoonscertificaat ‘Gasmeten Niveau 2’ van 3 jaar);
e) Veiligheidswacht besloten ruimte, met een geldigheidsdatum die ligt op of na de einddatum van het uit te geven persoonscertificaat ‘Industrieel Brandwacht’ (in verband met geldigheidsduur persoonscertificaat Veiligheidswacht besloten ruimte van 3 jaar);
f) Watervoerende en Schuimvoerende Armaturen (OPTIONEEL);

– De aanvrager dient een overeenkomst aan te gaan met een certificatie-instelling die middels een overeenkomst met de beheerder van deze certificatieregeling en accreditatie op basis van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17024 bevoegd is deze regeling uit te voeren.

-Het certificaat gaat in op de datum dat de certificatie-instelling positief heeft beslist. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar. Na afloop van deze periode verliest het certificaat zijn geldigheid.

Bij het ‘overleggen’ van voornoemde certificaten (middels aanvraagformulier d.z.v. het examenbureau) wordt het ISO 17024 NIKTA persoonscertificaat ‘Industrieel Brandwacht’ afgegeven.

Overigens is het van belang dat de Industrieel Brandwacht ook in het bezit is, of komt, van het diploma Basis Veiligheid VCA of VCA VOL. Opdrachtgevers zullen dit eisen.

De Industrieel Brandwachten dienen middels het slagen voor een examen (per module) aan te tonen over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om in aanmerking te komen voor toekenning van het persoonscertificaat ‘Industrieel Brandwacht’.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie, vraag gerust een vrijblijvend offerte aan.

Heeft u interesse interesse en wilt u onze opleidingen bekijken?

Is veiligheid op uw werkvloer een eis? bekijk onze service.