GWO standaard

GWO-logo-(transparant)

Sinds 2009 zijn verschillende eigenaren en fabrikanten van windturbines betrokken bij de Global Wind Organisation (GWO). Het doel is ervoor te zorgen dat er zonder ongelukken gewerkt wordt in de windindustrie. Daarvoor zijn gemeenschappelijke normen voor veiligheidstraining opgesteld die voor heel Europa gelden.

In 2012 werd de Basic Safety Training door de GWO geïntroduceerd. De norm is gebaseerd op de risico’s en statistieken van de incidenten/ongevallen die hebben plaatsgevonden in de windindustrie. Per module worden de eisen van de Basic Safety Training beschreven. Een onderdeel hiervan is First Aid. Aanvullende certificering First Aid International.
Verder wordt het aanvaardbaar risico beschreven van het trainen van technici, ingenieurs en alle anderen die betrokken zijn bij de bouw en onderhoud van windturbines/windparken zowel onshore als offshore.

De Basic Safety Training moet voltooid zijn voordat personeel aan het werk gaat in een windturbine.

Vuurrood Veiligheid Basic Safety Training voldoet bij aanvraag aan de richtlijnen die zijn vastgesteld door de GWO. Deze certificering bieden wij an in samenwerking met Orange Acces te Arnhem.

De volgende trainingsmodules worden door verschillende instanties aangeboden:
– GWO oplelding: Manual Handling (Verplaatsen / hijsen van lasten)
– GWO opleiding: First Aid (Eerste Hulp)
– GWO opleiding: Fire Awareness (Brandveiligheid)
– GWO opleiding: Working at Height (Werken & redding op hoogte)
– GWO opleiding: Sea Survival First Aid (Off-shore redding, Eerste Hulp EHBO)

De GWO is de laatste jaren uitgegroeid tot een opleidingsstandaard die door alle leden van de European Wind Energy Association (EWEA) wordt erkend; klik hier voor een overzicht van leden.
De cursus behandelt de eisen van de RUK / GWO EHBO Standaard waaronder elementaire levensreddende technieken en ongevallenverzekeringen zorg training.

GWO Basic Safety Trainingen

Global Wind Organisation (GWO) is een internationale brancheorganisatie van eigenaars en fabrikanten van windmolens en streeft naar een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving in de windmolenbranche. Een doelstelling die Orange Access van harte onderschrijft!

De GWO Basic Safety Training maakt het mogelijk dat medewerkers in de windmolenbranche bij de uitvoering van hun werkzaamheden voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen en elkaar ook in noodsituaties kunnen helpen.

Voor dit doel hebben de medewerkers kennis en vaardigheden op de volgende gebieden nodig: eerste hulp; risicobewustzijn bij brand; werken op hoogte; manueel hanteren van lasten; overleven op zee.

De trainingen vinden plaats in ons Orange Access Trainingcentrum en bij Brandweertrainingcentrum Kleefse Waard te Arnhem.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie, vraag gerust een vrijblijvend offerte aan.

GWO BST Working at height

Behandeld wordt:
– huidige wet- en regelgeving, hierarchie van risico, RI&E en LMRA, gebruik van ladders, selectie inspectie onderhoud en correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) ankerpunten, valfactoren, basis reddingstechnieken en hulpverlening incl. suspension trauma en slachtoffermanagement.

Het accent ligt met name op de veilige en efficiënte manier van werken en hoe te handelen in geval van calamiteiten.

De training duurt 2 dagen (16 uur) en wordt afgerond met een Orange Access GWO certificaat van training met een geldigheidsduur van 2 jaar conform GWO standaard.

shutterstock_55979326

GWO BSTR Working at height – Refresher / Herhaling GWO

Behandeld wordt:
– huidige wet- en regelgeving, hierarchie van risico, RI&E en LMRA, gebruik van ladders, selectie inspectie onderhoud en correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) ankerpunten, valfactoren, basis reddingstechnieken en hulpverlening incl. suspension trauma en slachtoffermanagement.

Het accent ligt met name op de veilige en efficiënte manier van werken en hoe te handelen in geval van calamiteiten. De training duurt 1 dag (8 uur) en wordt afgerond met een Orange Access GWO certificaat van training met een geldigheidsduur van 2 jaar conform GWO standaard.

GWO BST First Aid

Behandeld wordt:
– Bewustzijns-, ademhalings- en bloedsomloopstoornissen, beademing en reanimatie, gebruik AED, bloedingen, brandwonden, botbreuken, oogletsels, ABCD benadering en ondersteuning externe diensten, suspension trauma.

Het accent ligt met name op de veilige en efficiënte manier van werken en hoe te handelen in geval van calamiteiten. Bij deze training maken wij gebruik van een Lotus acteur.

De training duurt 2 dagen (16 uur) en wordt afgerond met een Orange Access GWO certificaat van training met een geldigheidsduur van 2 jaar conform GWO Standard.

Veiligen werk omstandigheden

GWO BSTR First Aid – Refresher

Behandeld wordt:
– Bewustzijns-, ademhalings- en bloedsomloopstoornissen, beademing en reanimatie, gebruik AED, bloedingen, brandwonden, botbreuken, oogletsels, ABCD benadering en ondersteuning externe diensten, suspension trauma.

Het accent ligt met name op de veilige en efficiënte manier van werken en hoe te handelen in geval van calamiteiten. Bij deze training maken wij gebruik van een Lotus acteur.

De training duurt 1 dag (8 uur) en wordt afgerond met een Orange Access GWO certificaat van training met een geldigheidsduur van 2 jaa conform GWO Standard.

GWO BST Fire Awareness De Training Basic Fire awareness

Behandeld wordt:
– Branddriehoek en –stadia, brandklassen, gevaarlijke stoffen, brandbestrijding, kleine blusmiddelen, deurprocedure, ontruimingsplannen en –procedures voor windturbines, interne en externe communicatie.

Het accent ligt met name op de veilige en efficiënte manier van werken en hoe te handelen in geval van calamiteiten..

De training duurt een ½ dag (4 uur) en wordt afgerond met een Orange Access GWO certificaat van training met een geldigheidsduur van 2 jaar conform GWO standaard.

shutterstock_32487448

GWO BSTR Fire Awareness – Refresher /Herhaling De Training Basic Fire awareness

Behandeld wordt:
– Branddriehoek en –stadia, brandklassen, gevaarlijke stoffen, brandbestrijding, kleine blusmiddelen, deurprocedure, ontruimingsplannen en –procedures voor windturbines, interne en externe communicatie.

Het accent ligt met name op de veilige en efficiënte manier van werken en hoe te handelen in geval van calamiteiten.

De training duurt een ½ dag (4 uur) en wordt afgerond met een Orange Access GWO certificaat van training met een geldigheidsduur van 2 jaar conform GWO standaard.

GWO BST Manual Handling

Behandeld wordt:
– Het belang van een veilige en verantwoorde uitvoering van werkzaamheden, overeenkomstig huidige wet- en regelgeving; het herkennen en benoemen van risico’s op letsel aan spieren en botten; lasten op een veilige manier manueel hanteren en daarbij op een correcte manier met de bijbehorende uitrusting omgaan; het herkennen en benoemen van de signalen en symptomen van letsel als gevolg van verkeerde technieken voor het manueel hanteren van lasten; op de hoogte zijn van de bijbehorende rapportage- methoden.

Het accent ligt met name op de veilige en efficiënte manier van werken en hoe te handelen in geval van calamiteiten.

De training duurt een ½ dag (4 uur) en wordt afgerond met een Orange Access GWO certificaat van training met een geldigheidsduur van 2 jaar conform GWO standaard.

GWO BSTR Manual Handling – Refresher / Herhaling

Behandeld wordt:
– Het belang van een veilige en verantwoorde uitvoering van werkzaamheden, overeenkomstig huidige wet- en regelgeving; het herkennen en benoemen van risico’s op letsel aan spieren en botten; lasten op een veilige manier manueel hanteren en daarbij op een correcte manier met de bijbehorende uitrusting omgaan; het herkennen en benoemen van de signalen en symptomen van letsel als gevolg van verkeerde technieken voor het manueel hanteren van lasten; op de hoogte zijn van de bijbehorende rapportage- methoden.

Het accent ligt met name op de veilige en efficiënte manier van werken en hoe te handelen in geval van calamiteiten.

De training duurt een ½ dag (4 uur) en wordt afgerond met een Orange Access GWO certificaat van training met een geldigheidsduur van 2 jaar conform GWO standaard.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie, vraag gerust een vrijblijvend offerte aan.

Heeft u interesse interesse en wilt u onze opleidingen bekijken?

Is veiligheid op uw werkvloer een eis? bekijk onze service.