BBMI Beheer Brand Meld Installatie

Verantwoordelijk voor de BMC / Brandmeldinstallatie?

shutterstock_63685411

De betrouwbaarheid van een brandmeldinstallatie in een gebouw valt of staat bij het aantal onechte of ongewenste meldingen en storingen die de installatie geeft. Deze meldingen worden vaak niet door de techniek van de brandmeldinstallatie veroorzaakt, maar door gebrekkig beheer en onderhoud van de installatie. In de norm NEN 2654-1 en NEN 2654-2 staan de eisen die gesteld worden om tot een goed beheer, controle en onderhoud van respectievelijk de brandmeld – en ontruimingsinstallatie te komen. De NEN 2654 vertrouwt de taken en verantwoordelijkheden die hiermee samenhangen toe aan een zogenaamde Beheerder Brandmeldinstallatie. De BBMI voert het dagelijkse beheer uit en is tevens de contactpersoon voor de instanties die met het functioneren van de brandmeldinstallatie en de alarmorganisatie te maken hebben. Een BBMI draagt bij tot de brandveiligheid van het bedrijf of instelling. Gebruikers van een brandmeldinstallatie die doormelden aan de brandweer worden meestal verplicht tot het onderhouden van de brandmeldinstallatie volgens de NEN 2654-1. Dit houdt in dat er in een organisatie minstens één BBMI aanwezig moet zijn. Vanwege de aard van de taken en verantwoordelijkheden van een BBMI is het aan te bevelen deze een plaats in de BHV-organisatie te geven.

 

Cursus inhoudMisuse

Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over alle noodzakelijke theoretische en praktische kennis om aangewezen te worden als B-BMI zoals vastgelegd in de NEN-norm 2654-1 en 2654-2. Tijdens de cursus zullen theorie- en praktijkonderdelen elkaar afwisselen.

Dag 1: Theorie, onderdelen brandmeldinstallatie, NEN 2535, NEN 2654-1 (4 uur), praktijkoefeningen (4 uur)
Dag 2: Bespreking opdrachten, taken beheerder en praktijkoefeningen. Afsluiting: theorie-examen

De deelnemer krijgt kennis met betrekking tot:

• De taken van de BBMI

• Voorschriften, normen en eisen die gesteld worden aan brandmeld- en ontruimingsinstallaties

• De opbouw, werking en componenten van de brandmeldinstallatie

• Het registreren en rapporteren van gegevens in het logboek

• De documenten behorend bij een brandmeldinstallatie

• Instrueren van derden

 

Cursusduur

De cursus wordt verzorgd in totaal twee dagen, deze zijn niet aanééngesloten. In de tussenliggende periode dient u een aantal opdrachten uit te werken in de eigen organisatie. De lestijden zijn van 09.00 uur tot 16.30 uur. (bij InCompany maatwerk mogelijk)

 

Beginsituatie 

De cursus is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met het bedienen en het technische beheer van de brandmeldinstallatie. Geen toelatingseisen, bij voorkeur BHV opleiding.

 

Toetsing

Het examen wordt aan het eind van de tweede lesdag afgenomen. Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen, het examen en de projectopdracht, ontvangt de cursist een Vuurrood- of NIBHV-diploma Beheerder Brandmeldinstallatie.

Locatie

Wij adviseren u de cursus op eigen locatie (het risicoadres) te laten plaatsvinden zodat deze als praktijkvoorbeeld kan worden benut. Het is uiteraard ook mogelijk de cursus bij het Vuurrood opleidingscentrum in Zoetermeer te volgen. 

 

Aantal deelnemersshutterstock_11364547

Maximaal 14 personen per instructeur.

 

Mee te nemen

Gesloten schoeisel, gemakkelijk zittende kleding, legitimatie.

 

Leeftijd

Minimaal 18 jaar oud.

 

Richtprijs

De opleiding BBMI is vanaf €315,- excl. BTW per cursist (geen extra kosten). Indien u geïnteresseerd bent voor een InCompany cursus, vraagt u dan vrijblijvend een offerte aan.

Dit is inclusief:shutterstock_29389816
·          locatie voor theorie- en praktijklessen
·          lesmateriaal
·          examengelden en certificaat
·          instructeurs
·          koffie / thee
·          uitgebreide lunch

 

Datum/data

Zie de cursuskalender voor de verschillende data. InCompany is in overleg vast te stellen.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie, vraag gerust een vrijblijvend offerte aan.

Heeft u interesse interesse en wilt u onze opleidingen bekijken?

Is veiligheid op uw werkvloer een eis? Bekijk onze service.