VCA opleidingen

VCA opleidingen spelen een cruciale rol in het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer, en ze zijn essentieel voor drie belangrijke doelgroepen:

1. Basisveiligheid VCA (B-VCA) voor Operationele Medewerkers:

Deze training is specifiek ontworpen voor operationele medewerkers, de ruggengraat van elke organisatie. B-VCA biedt hen de nodige kennis en vaardigheden om veilig te werken in diverse omgevingen. De training behandelt een breed scala aan onderwerpen, zoals het herkennen van gevaren, het nemen van preventieve maatregelen en het handelen in noodsituaties. Operationele medewerkers die deze kwalificatie behalen, zijn niet alleen beter voorbereid op het waarborgen van hun eigen veiligheid, maar dragen ook bij aan een algemene veiligheidscultuur binnen de organisatie.

2. Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA):

Voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het leiden en sturen van operationele medewerkers is de VOL-VCA kwalificatie van essentieel belang. Deze kwalificatie is gebaseerd op de oude Veiligheid voor Leidinggevenden VCA (VCA VOL), maar omvat nu ook belangrijke elementen uit de Basisveiligheidstraining. Dit zorgt ervoor dat leidinggevenden niet alleen bekwaam zijn in het aansturen van teams, maar ook over de nodige kennis en begrip beschikken om veiligheidsmaatregelen op de werkvloer te implementeren en te handhaven.

Het behalen van de VOL-VCA kwalificatie betekent dat leidinggevenden een leidende rol spelen in het creëren van een veilige werkomgeving voor hun teams, en het is een teken van hun toewijding aan veiligheid en welzijn.

In een tijd waarin veiligheid op de werkplek van het grootste belang is, spelen VCA opleidingen een cruciale rol bij het voorbereiden en certificeren van medewerkers en leidinggevenden. Ze vormen de bouwstenen voor een cultuur van veiligheid en dragen bij aan het verminderen van ongevallen en incidenten op de werkvloer. Het investeren in deze kwalificaties is niet alleen wettelijk verplicht in veel gevallen, maar ook een verantwoorde stap naar een veiligere en productievere werkomgeving.

3. Veiligheid voor Intercedenten Leidinggevenden (VIL-VCU):

Het doel van VIL-VCU is om het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur te bevorderen bij intercedenten en leidinggevenden binnen uitzendorganisaties. Het certificeringstraject richt zich op het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid en gezondheid, met specifieke aandacht voor de uitzendsector. Hierbij worden onder andere de risico’s die gepaard gaan met uitzendwerk en de verantwoordelijkheden van intercedenten en leidinggevenden behandeld.

VCA Basisveiligheid

De kwalificatie Basisveiligheid VCA omvat basiskennis van onder meer: Wet- en regelgeving, begrip ‘risico’, preventie, beheersmaatregelen, oorzaken, ijsbergtheorie, herkennen onveilige handelingen en situaties, ongevallenrapportage, werkvergunningen, gevaarlijke stoffen, branden, explosie, besloten ruimtes, gereedschappen en machines, hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen, werken op hoogte, lassen, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen.

De kwalificatie Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA omvat kennis van onder meer: Wet- en regelgeving, Europese richtlijnen, ontstaan van ongevallen, basisoorzaken, ijsbergtheorie, methodes om veilig werken te bevorderen, herkennen onveilige handelingen en situaties, organiseren/houden van toolbox vergaderingen, VCA-certificering, werkvergunningen, veiligheidsprocedures, taakrisicoanalyse, gevaarlijke stoffen, risico en beheersmaatregelen van geluid, elektriciteit, straling, asbest, bedrijfsnoodplan, ergonomie met daarin geïntegreerd de voor de leidinggevende noodzakelijk geachte aspecten uit Basisveiligheid VCA.

 

VIL-VCU
De Technische Commissie VCU heeft eind- en toetstermen gedefinieerd voor de nieuwe kwalificatie Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden, Uitzend- en detacheringbureaus. VCU (VIL-VCU). Deze VIL-VCU eind- en toetstermen zijn gebaseerd op de eind- en toetstermen van de Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) die voor een groot deel onverkort en ongewijzigd overgenomen zijn in de VIL-VCU.

Voor de VIL-VCU doelgroep zijn de VCA VOL eindtermen op 2 punten aangepast: 1. deze zijn aangevuld met eindtermen die voor het goede functioneren van de intercedenten en leidinggevenden in de uitzendbranche van belang zijn. 2. VCA VOL eindtermen, die voor deze doelgroep minder relevant waren, zijn vervallen of aangepast. Dit naar het oordeel van de TC-VCU.

CODE95

Code 95 verwijst naar een Europese richtlijn die betrekking heeft op de nascholing van beroepschauffeurs. Deze richtlijn is van toepassing op chauffeurs die in het bezit zijn van een rijbewijs C of D en heeft als doel de verkeersveiligheid en het professionalisme van deze chauffeurs te bevorderen.

Volgens de Code 95-richtlijn zijn beroepschauffeurs verplicht om elke vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Deze nascholing is bedoeld om chauffeurs op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, regelgeving en technieken in het wegtransport. Het kan gaan om diverse onderwerpen, waaronder verkeersveiligheid, milieubewust rijden, technische aspecten van het voertuig, en gezondheid en welzijn.

Overgangsregeling
Voor nieuw uit te geven VCU certificaten geldt dat Intercedenten en Leidinggevenden over het certificaat VIL-VCU dienen te beschikken.

Inloopcursus of InCompany

De VCA cursussen kunnen door een ieder aangevraagd worden. Wilt u zelf een cursus volgen of samen met uw collega? Schrijft u zich dan direct in voor onze inloopcursussen. Wanneer u 8 of meer personen wilt opleiden met VCA, vraagt u dan een offerte op maat aan via onderstaande link.

eerstehulpinternationaal
Basispreventie
BHV Events
Veiligheidcentrum haaglanden
Veiligheidscentrum haarlemmermeer
proseo
ARVEM
Anna vastgoed
huschka
sbb
albeda
ROC-midden-Nederland
ROC Mondriaan
Zadkine
mboRijnland
haagse hogeschool
Lid van de BVBN
Orange Acces
kiwa erkende opleiding
My Code95
Logo Kinderopvang
De Lunch Boxx
NVB kenniscentrum
TCR
firecontrol
GLR
Haaglanden
Midden Nederland
Rotterdam Rijnmond
Noord-Holland
 
Partner pagina: BVBN
EHBO op School
Partner pagina: GWO
partner basispreventie
EHBO sporters
Partner pagina: ARVEM
Ecabo erkend-leerbedrijf
EHBO senioren
Partner pagina: SBB
Brandwondenstichting
EHBO horeca
Nederlandse Hartstichting
EHBO evenementen
wij_steunen
partner KIWA
code-95-button
NVB kenniscentrum
BHV kalender
 
Landelijk Maatwerk
VCA