Veiligheid op de werkvloer

Veiligheid op de Werkvloer: Onze Expertise in Actie

Vuurrood Veiligheid is uw vertrouwde partner als het gaat om het ondersteunen van organisaties bij het waarborgen van veiligheid op de werkvloer. We bieden een uitgebreid scala aan diensten om uw organisatie te begeleiden in alle aspecten van veiligheidsmanagement. Hier is een overzicht van hoe we samenwerken om een veilige werkomgeving te creëren en te behouden:

1. Veiligheidsscan Gratis: We beginnen met een gratis veiligheidsscan om inzicht te krijgen in de huidige veiligheidsstatus van uw organisatie. Dit stelt ons in staat om te identificeren waar verbeteringen nodig zijn.

2. Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E): Onze deskundigen voeren een grondige RI&E uit om potentiële gevaren in kaart te brengen en de risico’s voor uw medewerkers te minimaliseren.

3. Plan van Aanpak: Op basis van de RI&E stellen we een gedetailleerd Plan van Aanpak op, waarin concrete stappen worden beschreven om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren.

4. BHV Organisatie: We helpen bij het aanstellen en opleiden van bedrijfshulpverleners (BHV’ers) om in noodsituaties effectieve hulp te bieden aan medewerkers en gasten.

5. Bedrijfsnoodplan en Ontruimingsplan: We ontwikkelen en implementeren noodplannen en ontruimingsplannen om ervoor te zorgen dat uw organisatie voorbereid is op noodsituaties.

6. ISO-Certificeringen: We begeleiden u bij het behalen van ISO-certificeringen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, waarmee u voldoet aan internationale normen.

7. VCA Bedrijfscertificering: Als VCA-gecertificeerd bedrijf kunnen we u helpen bij het behalen en behouden van VCA-certificering, wat de veiligheid in de bouw- en technische sectoren waarborgt.

Bij Vuurrood Veiligheid begrijpen we dat veiligheid op de werkvloer een prioriteit is. Ons ervaren team staat klaar om uw organisatie te ondersteunen bij het creëren en handhaven van een veilige werkomgeving. Samen streven we naar een gezonde, veilige, en productieve werkomgeving voor al uw medewerkers.

In zijn eenvoudigste vorm stellen wij bij het opstellen van een risico analyse betreft Veilig Werken o.a. de volgenden vragen:

– Welke functies zijn er op de werkvloer en in de logistiek?
– Welke expertise en opleiding(en)/toolbox meetings worden gesteld aan de diverse functies?
– Welke expertise en opleidingen/toolbox meetings hebben de medewerkers al gevolgd?
– Welke competenties en PBM’s heeft de medewerker en welke competenties ontbreken?
– Zijn de persoonlijke doelstellingen en ambities van de medewerkers bekend?

Naar aanleiding van de antwoorden op de vragen en de gesprekken die gevoerd zijn werken wij kosteloos een opleidingsplan voor uw organisatie uit.

Werkmethode

Een goed georganiseerde werkplek en omgeving biedt tal van voordelen. Een overzichtelijke werkomgeving is niet alleen veiliger, maar ook efficiënter. 

De Routekaart Veiligheid op de werkvloer is ontworpen om uw organisatie te helpen met het voorkomen van risico’s op uw werkvloer, de juridische context, de evaluatie en kunnen wij het plan van aanpak (rapportages) en Bedrijfsnoodplan op één plek aan te bieden. Eerdere ervaring met het uitvoeren van een RI&E is niet vereist.

De Routekaart veiligheid op de werkvloer leidt u stap-voor-stap door het gehele traject waarmee wij veiligheid realiseren op uw werkvloer.

Wat moet ik doen?
Er zijn vijf stappen die u moet doorlopen zodat Vuurrood Veiligheid u zo goed mogelijk kan begeleiden bij het realiseren van veiligheid op uw werkvloer.

Voorbereiding: Vuurrood Veiligheid start altijd met het verzamelen van documentatie over uw bedrijf, plannen die in het verleden zijn opgesteld en eventueel uw huidige bedrijfsnoodplan (indien u daar al over beschikt).

Inventarisatie: U gaat zelfstandig of met behulp van een Veiligheidskundige van Vuurrood Veiligheid aan de slag met onze vragenlijsten in ons Digitaal Platform voor Veiligheid.

Evaluatie: Het resultaat is een opsomming van de knelpunten in uw bedrijf. Bij elk knelpunt bekijkt u hoe groot de risico’s zijn. 

Plan van aanpak: U geeft aan hoe u de knelpunten oplost, wie daarvoor verantwoordelijk is en binnen welke termijn. Dit is uw Plan van aanpak.

Bedrijfsnoodplan: Op basis van de opgestelde RI&E en het PvA wordt het Bedrijfsnoodplan voor uw organisatie opgesteld. 

Duur van het traject
Gedurende in ieder geval 3 jaar zullen wij uw organisatie begeleiden en volledig ondersteunen. Jaarlijks evalueren wij graag of de opgestelde documenten nog actueel zijn. Na in ieder geval 3 jaar zullen uw RI&E, PvA en Bedrijfsnoodplan moeten worden herzien en hopen wij uiteraard dat u zo positief bent over de Routekaart, dat Vuurrood Veiligheid dit weer voor u mag realiseren.

Zie hieronder de Routekaart ”Veiligheid op de werkvloer” met aanklikbare links.

Aantal gebruikers 
Digitaal Platform voor Veiligheid
Prijs per stuk €
1€ 27,50 p/s
2Inbegrepen bij eerste intake gesprek
(t.w.v. € 27,50 p/s)
3 tot 25€ 22,50 p/s
26 tot 50€ 17,50 p/s
51 tot 100€ 11,00 p/s
501 +€ 9,50 p/s
Hoe meer inlog(s) worden onderhouden per evaluatie bezoek van de veiligheidskundige of PER aanvraag (per mail), des te lager de prijs per termijn. “Aantal inlog aanvragen”

Om u bij deze projectbegeleiding ook te kunnen voorzien van een UREN overzicht voor ONZE Veiligheidskundige uren bezetting, hierbij een uren overzicht tabel. Per evaluatiegesprek word het aantal in te schatten uren doorgegeven met de status van UW arbo-verplichte en kwaliteitsbewuste documenten en implementatie:

stroomdiagram veiligheid op uw werkvloer