Detachering HVK of MVK

Detachering / verhuur voor enkele dagen of voor meerdere maanden van HVK opgeleide personen of MVK opgeleide personen.

Een gekwalificeerde en professionele veiligheidskundige vindt u bij/via  Vuurrood Veiligheid. Als opleider voor gespecialiseerde detacheringsbureau’s bieden wij in heel Nederland goed opgeleide veiligheidskundigen. Zij kunnen u voor zowel een lange als korte tijd van dienst zijn, dus voor elk project een andere oplossing voor een veilige werkvloer!

HVK / MVK opleidingen certificering SVK.
‘basis veiligheidskundige’ opleiding is geschreven met enkele vakgerichte veiligheids deskundige.
Alle veiligheidskundigen hebben tegenwoordig een geregistreerd risico-professional pasje om zich te legitimeren als veiligheidskundige vanwege de vele educatie verplichtingen, zie website svkregister.nl

Daarnaast zijn specialismen geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen (NVVK) waaronder bijvoorbeeld: sociale veiligheid, veiligheidswetgeving, de opleidingen, bedrijfsnoodplannen en brandpreventie.

Specialist: Hoger Veiligheidskundige:
Medprevent ondersteunt u op diverse vlakken op het gebied van veiligheid en gezondheid. Ook voor situaties waarbij zeer specialistische kennis noodzakelijk is, kunt u bij ons terecht. Zo kunt u naast onze bedrijfsartsen ook gebruik maken van onze andere kerndeskundigen zoals een Arbeidshygiënist, Arbeids- en Organisatieadviseur (A&O-er) en Hoger Veiligheidskundige. In dit item zullen we iets dieper ingaan op de activiteiten van de Hoger Veiligheidskundige (HVK-er).

Wat doet de HVK-er?
De HVK-er adviseert bedrijven over een goede uitvoering van het Arbobeleid conform wet- en regelgeving. Ook is hij medebeoordelaar of uitvoerder van de, in artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet, verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie. Verder kan hij gesprekspartner zijn voor andere deskundigen en externe toezichthouders. De HVK-er beschikt over de competenties managementvaardigheden en adviesvaardigheden.

Welke werkzaamheden kan onze HVK-er voor u uitvoeren?
Hierbij geven wij u een overzicht van de werkzaamheden die onze HVK-er voor u zou kunnen uitvoeren:

* Adviseren en ondersteuning bieden bij een goede uitvoering van het arbobeleid.
* Organiseren van en deskundige ondersteuning verlenen bij de Risico Inventarisatie & Evaluatie.
* Beleid opstellen en implementeren ten aanzien van arbeidsveiligheid.
* Voorlichting geven over machineveiligheid, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting.
* Arboprocedures ontwikkelen, optimaliseren en implementeren.
* Uitvoeren van metingen, inspecties en controles (o.a. geluid).
* Organiseren en/of uitvoeren van werkplekonderzoeken.
* Uitvoeren van ongevallenonderzoek en advisering in deze.
* Opzetten van arbozorgsystemen.
* Opzetten van BHV-organisatie en beleid.
* Uitvoeren van RI&E’s aangaande brandveiligheid, elektrische veiligheid, mechanische veiligheid, machineveiligheid en arbeidsmiddelen (en eventueel specialistisch, bijv. veiligheid in laboratoria).
* Het doen van aanbevelingen aan management, leidinggevenden en OR betreffende de opzet, update en/of implementatie van een beleid voor de arbeidsomstandigheden.
* Het uitwerken van het Plan van aanpak zoals dat in de RI&E is opgenomen.
* Het adviseren over te nemen arbeidsbeschermende maatregelen en het geven van ondersteuning bij de implementatie daarvan.
* Het signaleren van en informeren over veranderingen in wet, regelgeving en normen.
* Deelname aan VGW(M)-commissies.
* Opstellen van arbeidsveiligheidsrapporten.

Waarom zou u onze HVK-er inschakelen?
De HVK-er kan u ondersteuning bieden bij het uitvoeren van een goed arbobeleid conform wet- en regelgeving. Op deze wijze kan de arbeidsveiligheid geborgd worden en voldoet u aan de wet- en regelgeving. U wilt toch ook dat een ieder veilig en gezond thuiskomt?

Neem voor meer informatie contact op via offerte aanvraag pagina.

Ook kunt u terecht op onze website om meer te lezen over onze diverse kerndeskundigen!

Vuurrood Veiligheid is uw adviseur voor gekwalificeerd personeel:
De professionals van een detacheringen buro. Wij leiden ze op en geven ze werk ervaring. HVK-ers en MVK-ers werkzaam in de branche Veiligheid, Olie & Gas, Offshore, Energie, Techniek, Rope Acces , werken op hoogte, logistieke of magazijn productie ondersteuning. Heeft u alle verantwoordelijkheid genomen en is dat niet uw ding, of kiest u liever voor projectmatige ondersteuning. Hiervoor leveren we onder andere EHBO’ers, Hoofd BHV’ers,  Preventie medewerkers, Veiligheidskundigen (branche specialisten), Brandwachten, Rescue Teams,  Onderhoudsmonteurs.

Ondersteuning voor, tijdens en na

Vuurrood Veiligheid ondersteunt u ook digitaal bij de verdere professionele ontwikkeling als veiligheidskundige en in het werk. We houden de vakkennis en onderhoud plichtingen en wensen up-to-date, met bijvoorbeeld agenda en automatische e-mail respons tool, een digitale nieuwsbrief is optioneel maar houdt u altijd op de hoogte van nieuwe wet en regelgeving, en vak nieuws en innovatie, een netwerk voor, tijdens en na- en (zie ook onze masterclasses).

Bovendien kunnen onze consultants u ondersteunen bij veiligheidskundige projecten en in-company trainingen in de organisatie.

Het materiaal en kennis wordt regelmatig geactualiseerd en blijft voor u via uw persoonlijke elektronische werkomgeving (digitale omgeving Vuurrood Veiligheid) toegankelijk.

MVK opleiding volgen kan ook:

Een praktijkgerichte opleiding waar jij leert hoe je als deskundige interne of externe ondersteuning verleent bij het beheersen van (veiligheids)risico’s. Dan is onze MVK opleiding geschikt voor jou!

In onze opleiding Middelbare Veiligheidskunde (MVK) leer je risico-oorzaken beheersen. Je bent op de hoogte van de wet- en regelgeving en leert een RI&E en TRA opstellen.

De opleiding middelbare veiligheidskunde is bestemd voor functionarissen met een adviserende, coördinerende of uitvoerende rol ten aanzien van veiligheidszorg. U bent bijvoorbeeld werkzaam:

  • Binnen een externe arbodienst
  • Als zelfstandige of bij een detacheringsbedrijf
  • Bij een bedrijf of instelling
  • Als auditor bij een certificerende instelling

Voor deelname aan de opleiding is een mbo-opleidingsniveau en/of mbo-denkniveau en werkniveau noodzakelijk. Gezien de aard en inhoud van de opleiding wordt er voor geen enkel onderdeel vrijstelling verleend.

Wilt u starten, maar heeft u geen werk of organisatie voor uw afstudeerscriptie? Dan kunnen wij u in contact brengen met organisaties voor een passende praktijkcase.

Vanaf 8 deelnemers kunnen wij de opleiding Middelbare Veiligheidskunde ook in company verzorgen.

Heeft u interesse interesse en wilt u onze opleidingen bekijken?

Is veiligheid op uw werkvloer een eis? bekijk onze service.