Werken op hoogte

Maar liefst 32 % van alle ernstige bedrijfsongevallen komt voort uit vallen. Met name vallen van hoogte zorgt voor ernstige letsels. Bijvoorbeeld van een trap, ladder, steiger of van een werk situatie waarbij val beveiliging verplicht is volgens arbo-wet.

Op een werkplek boven de 2,50 meter is sprake van werken op hoogte en bestaat er een verhoogd risico op ongelukken. De werkgever moet voldoende maatregelen treffen om dit risico zoveel mogelijk te beperken. Hij moet een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aanbrengen of het val gevaar tegengaan door het aanbrengen van hekwerken of leuningen.

Maatregelen bij werken op hoogte

Er kunnen ook persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM) worden ingezet tegen het risico van werken op hoogte, maar altijd als aanvulling op collectieve beveiliging, zoals leuningen en vangnetten. Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Een valbeveiligingssysteem. Samen met de in het valbeveiligingssysteem opgenomen harnasgordel en valdemper is de gebruiker niet alleen beschermd tégen een val, maar ook tijdens de val en daarna. Door het juist kiezen van het bevestigingspunt moet de valafstand wel zo klein mogelijk worden gehouden. Wie een harnasgordel gebruikt, moet precies weten hoe het systeem werkt en hoe te handelen in geval van nood. Daarom is het verplicht medewerkers te trainen in het gebruik.
 • Een vallijn: ‘fall restraint’ sluit een val volledig uit, omdat de persoon niet bij de rand kan komen, en een ‘fall-arrest’ zorgt ervoor dat de persoon niet tot aan de grond kan vallen.

Daarbij moeten werknemers de juiste trainingen hebben gehad om de benodigde spoedeisende hulpverlening te kunnen bieden wanneer iemand gevallen is.

MAATWERK opgemaakt lesplan op basis van competenties:

Veilig werken op hoogteRicht prijs p.p €195,002 dagdelen
(1 dag)

 

Een opleiding/training is inclusief

·          Code 95 erkenning
·          BTW 21%
·          uitgebreide lunch

Na afloop van de cursus is de deelnemer op de hoogte van

 • Wet en regelgeving ten aanzien van werken op hoogte
 • De gevaren tijdens het werken op hoogte
 • De noodzaak van het toepassen van collectieve en persoonlijke valbescherming
 • Werking en gebruik van persoonlijke valbescherming in diverse situaties

Bestemd voor
Personen die werkzaamheden op hoogte uit moeten voeren of hier opdracht voor geven en eigenaren en beheerder van gebouwen en daken, steiger en stelling werkplaatsen.

Aantal deelnemers
Maximaal 24 personen per instructeur. Afhankelijk van training locatie.

Leeftijd
Minimaal 16 jaar oud.

Inhoud van de theorie in de cursus (1 dag)

 • Wettelijke aspecten / arbeidsomstandighedenwet
 • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
 • Werken met ladders
 • Werken met hoogwerkers
 • Rolsteigers
 • Steigers en stellingen
 • Werken op daken
 • Collectieve en persoonlijke valbeveiligingsmiddelen
 • Redden van mensen op hoogte
 • Kiezen van juiste valbeveiligingsmidddel voor de uit te voeren werkzaamheden

Optioneel:

 • Eerste hulp EHBO
 • Praktijk ervaring en handelingen en oefening uitvoeren.

Resultaat
Na afloop van de cursus wordt een bewijs van deelname verstrekt. Deze cursus levert 1 punt op in het kader van de vakbekwaamheid veiligheidskundigen (MVK/HVK).

Wet- en regelgeving voor werken op hoogte
Er zijn verschillende wettelijke regels en richtlijnen opgesteld rondom het werken op hoogte:

 • Arbobesluit artikel 3.16: Voorkomen valgevaar. De werkgever moet de nodige maatregelen treffen.
 • Arbobesluit artikel 7.23: Gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.

Tips om veilig te werken op hoogte
Valgevaar is een groot risico, maar er zijn voldoende mogelijkheden om de risico’s te beperken. Werkgevers en werknemers kunnen daar zelf ook aan bijdragen. Hier volgen enkele tips:

 • stel een goede RI&E op;
 • zorg dat in het bouwontwerp al structurele arbeidsmiddelen voor werken op hoogte en valbeveiligingen worden opgenomen;
 • laat werknemers zoveel mogelijk vanaf een veilige plek (steiger of bordes) werken;
 • respecteer leuningen en hekken;
 • scherm vloer- en wandopeningen af ;
 • neem geen onnodige risico’s;
 • ruim de werkplek voortdurend op om de kans op struikelen, uitglijden of verstappen te voorkomen;
 • werk alleen met een valbeveiliging als er ook mee geoefend is;
 • gebruik alleen een goedgekeurde valbeveiliging (CE-merk fabrikant is voldoende);

Werk met een steiger of op stellingen (hogen schrappen):

Het werken op steigers brengt allerlei gevaren met zich mee en daarom is de werkgever volgens de Arbowet verplicht om veilig materiaal beschikbaar te stellen.

Dit betekent niet alleen dat alle onderdelen in orde zijn, maar ook dat de steiger op een veilige wijze wordt opgebouwd door werknemers met een specifieke opleiding. Dit moet onder leiding van een deskundig en bevoegd persoon gebeuren. Verder moet de werkgever er op toezien dat het personeel de steiger op een juiste wijze gebruikt. Hierover moet hij duidelijke instructies en voorlichting geven.

Werken op hoogte in stelling of steiger: De belangrijkste regels voor het gebruik van een stelling/steiger zijn

 1. Tijdens het verplaatsen van een stelling/steiger mogen zich geen personen of materialen op de steiger bevinden.
 2. Een steiger mag niet worden gebruikt boven windkracht 6.
 3. De werkhoogte van de stelling/steiger mag niet worden verhoogd door bijvoorbeeld een hulpsteiger of een trap.
 4. De stelling/steiger mag niet worden gebruikt als toegang tot andere constructies.
 5. Op de stelling/steiger zijn geen hijswerktuigen toegestaan, tenzij er een berekening is gemaakt en zo nodig extra stabiliteitsvoorzieningen zijn aangebracht.
 6. Tussen een stelling/steiger en een gebouw mag alleen een overbrugging worden gemaakt als het risico op valgevaar en instabiliteit is afgedekt.
 7. Een rol stelling/steiger moet altijd via ladders binnen de rol stelling/steiger worden betreden of verlaten.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie, vraag gerust een vrijblijvend offerte aan.

 
Verschillende opleidingen die hierbij van toe passing kunnen zijn:
 A4510Veilig werken met Hoogwerker 1 dag  Hoogbouwtruck195,002 dagdelen, 1 dag
 A4512Veillig werken met de Stapelaar 1 dag135,002 dagdelen, 1 dag

VCA opleidingen:

·         VCA Basisveiligheid Europees erkend
·         VCA Vol Europees erkend

-ook mogelijk maatwerk opmaak ter attentie van BEDRIJF certificering: VCA bedrijfscertificering

Bedrijfshulpverlening:

·         BHV Basis + AED
·         Eerste Hulp EHBO Basis

Veiligheid op de werkvloer:

·         Workshop Communicatie Alarmeren
·         Workshop Preventie
·        Workshop Reanimatie + AED
·         Workshop Teambuilding
·         Scheepvaart training (offshore)
·         Logistiek Medewerker Basisopleiding 2 dagen
·        Heftruck / Reachtruck

—————–

Onderdelen van bovenstaande opleidingen vallen ook onder de GWO erkenning. In samenwerking met Orange Acces te Arnhem;

-Manual Handling (Verplaatsen / hijsen van lasten)
-First Aid (Eerste Hulp EHBO) FAI
-Fire Awareness, safety officer (Brandveiligheid, BHV-er)
-Working at Height (Werken & redding op hoogte)
-Sea Survival First Aid FAI (Off-shore redding, Eerste Hulp EHBO FAI)

Geldigheid GWO certificaat

Het GWO certificaat is 2 jaar geldig.* Vóór de vervaldatum dient een GWO Refresher training gevolgd te worden. Ook het nieuwe certificaat is dan weer 2 jaar geldig.
Indien de vervaldatum toch verstreken is, zal de deelnemer een volledige basistraining moeten volgen.
Nieuwe GWO regelgeving

De exacte datum voor de geldigheid van een Refresher-certificaat is gewijzigd:

GWO Refresher binnen 2 maanden voor de vervaldatum:
De geldigheid van het nieuwe certificaat is 2 jaar vanaf de oorspronkelijke vervaldatum
GWO Refresher meer dan 2 maanden voor de vervaldatum:
De geldigheid van het nieuwe certificaat is 2 jaar vanaf de datum van de opfristraining.
Na de vervaldatum
Er zal een volledige nieuwe basistraining gevolgd moeten worden

Wat betekent dit voor u?

Vanaf nu is het mogelijk om het GWO certificaat al twee maanden eerder te verlengen, en toch te profiteren van de volledige geldigheid van het oorspronkelijke certificaat.

Heeft u een groep deelnemers of de opleiding en het examen moment op eigen locatie: offerte aanvraag InCompany.

Een INLOOP opleiding is inclusief:

·          e-boek
·          locatie voor theorie- en praktijklessen
·          lesmateriaal
·          examengelden en certificaat
·          instructeurs
·          koffie / thee
·          uitgebreide lunch
Dit is exclusief:
·          Code 95 erkenning
·          BTW 21%

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie, vraag gerust een vrijblijvend offerte aan.

Heeft u interesse interesse en wilt u onze opleidingen bekijken?

Is veiligheid op uw werkvloer een eis? bekijk onze service.